empty
 
 

Dành cho Nhà giao dịch InstaTrade

Phần này hướng đến những người đã và đang hoạt động trong thị trường ngoại hối. Tại đây, bạn sẽ có được cái nhìn sâu sắc về các điều kiện giao dịch với InstaTrade. Bên cạnh đó, bạn sẽ tìm hiểu về các cách thức gửi tiền vào tài khoản và rút tiền từ đó. Bạn sẽ được cung cấp các bài báo phân tích, biểu đồ, video đánh giá về thị trường tài chính, cập nhật tin tức, cuộc thi, chiến dịch quảng cáo, dự án thể thao InstaTrade, v.v.
Tải xuống nền tảng giao dịch
Phương thức gửi / rút tiền
Giao dịch trên trình duyệt
Dịch vụ Ngoại hối
Gửi tiền và rút tiền
Điều kiện giao dịch
Biểu đồ
Phân tích ngoại hối
Nền tảng giao dịch
Công cụ của thương nhân
Dịch vụ Ngoại hối
Gửi tiền và rút tiền
Điều kiện giao dịch
Biểu đồ
Phân tích ngoại hối
Nền tảng giao dịch
Công cụ của thương nhân
Nắm bắt cơ hội kiếm tiền thật ngay tại chỗ!
Thực hiện bốn bước đơn giản trên con đường thành công và độc lập tài chính
1
Mở tài khoản giao dịch để đăng ký MetaTrader 4
Các nhà giao dịch mới có thể bắt đầu sự nghiệp của họ trên Trade thực hành trên một tài khoản demo
2
Tải xuống MetaTrader 4 - một nền tảng giao dịch mạnh mẽ, đáng tin cậy và được kiểm chứng theo thời gian
Yêu cầu hệ thống: Windows 7 trở lên
Thiết bị di động MetaTrader 4 cho Android
Yêu cầu hệ thống: Android 4.0 trở lên, 3G/Wi-Fi
3
Gửi tiền vào tài khoản giao dịch của bạn thông qua bất kỳ hệ thống thanh toán thuận tiện nào
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.