empty
 
 

Journalist inquiries

Chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn liên quan đến tập đoàn InstaFintech và hoạt động của chúng tôi: những sự thật, bình luận, phỏng vấn, hình ảnh, tin tức và thông báo. Dịch vụ này chỉ dành cho các nhà báo và các đại diện phương tiện truyền thông đại chúng.

Chúng tôi rất vui lòng cung cấp cho bạn tất cả những thông tin cần thiết sớm nhất.

Contact us
Tải xuống nền tảng giao dịch
Phương thức gửi / rút tiền
Giao dịch trên trình duyệt

Nếu bạn là một nhà báo hoặc một phóng viên đang tìm kiếm một chuyên gia cung cấp những quan điểm và ý kiến chuyên môn để viết bài về công ty InstaTrade và Forex, xin vui lòng gửi yêu cầu đến pr-inquiries@instaforex.com. Chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay lập tức. Hệ thống yêu cầu của nhà báo sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian dùng cho việc tìm kiếm thông tin. Ngoài ra, bạn sẽ nhận được các dữ liệu xác thực từ nguồn chính của một trong những nhà môi giới Forex hàng đầu thế giới - công ty InstaTrade.

Liên hệ
Vui lòng sử dụng biểu mẫu liên hệ bên dưới để liên hệ.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.